Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg 80-lecia CIECH Sarzyna S.A.

Miejsce i termin: Nowa Sarzyna, 2017-06-10
Organizator: CIECH Sarzyna S.A.

Partnerzy Biegu: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Sp????ki Grupy CIECH S.A. lokalizacja Nowa Sarzyna.

Opis zawodów: 1. Termin biegu: 10 czerwca 2017 r., start biegu: godz. 10:00.
2. Start wsp??lny i meta znajdowa? si? b?dzie w tym samym miejscu na terenie Miejsko-Zak??adowego Klubu Sportowego UNIA Nowa Sarzyna, ul. Pi??sudskiego 2, 37-310 Nowa Sarzyna.
3. Biuro Biegu znajdowa? si? b?dzie na terenie Miejsko-Zak??adowego Klubu Sportowego UNIA Nowa Sarzyna, ul. Pi??sudskiego 2, 37-310 Nowa Sarzyna.
4. Dystans biegu dla kobiet i m???czyzn wynosi oko??o 11 km.
5. Trasa biegu przebiega:
?? 8 km- drog? asfaltow? przyleg??? do CIECH Sarzyna S.A.,
?? 3 km- drogami i ??cie??kami le??nymi przyleg??ymi do CIECH Sarzyna S.A.
6. Punkty z wod? na trasie biegu:
?? I punkt- 4 km od startu,
?? II punkt- 7 km od startu.
7. Na trasie Biegu b?dzie si? znajdowa? ??cianka z wod?.

UWAGA! Zgodnie z regulaminem prawo startu maj? tylko wy???cznie mieszka??cy wojew??dztwa podkarpackiego oraz pracownicy Grupy CIECH wszystkich lokalizacji, kt??rzy maj? uko??czone 18 lat.

Organizatorzy ustalili limit na 250 op??aconych zawodnik??w.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Augustyniak Andrzej Krak??w M5- (m???czy??ni 61+) Brak NIE
2 Balicki Zbigniew Jaros??aw M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Brak NIE
3 Baryga Bart??omiej Le??ajsk M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak TAK
4 Bemben Anna Nowa Sarzyna K5- (kobiety 61+) Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
5 Bielecki Dawid Brzoza Kr??lewska M1- (m???czy??ni 18-30 lat) brak TAK
6 Bo??ek Grzegorz Le??ajsk M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Team SATEL NIE
7 Bury??o Mateusz Jod????wka M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Perfect Runner Team TAK
8 Buszta Patryk Rakszawa M1- (m???czy??ni 18-30 lat) harpaganrun TAK
9 Ciezynski Eryk Nowa Sarzyna M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Ciech R&D TAK
10 Czekirda Grzegorz Le??ajsk M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak TAK
11 Czekirda Pawe?? Le??ajsk M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Pawcius Team TAK
12 Czyzowska Adrianna B??a??owa K2-(kobiety 31-40 lat) Brak TAK
13 Daz Waldemar G??og??w Ma??opolski M3- (m???czy??ni 41-50 lat) TKKF Sok???? G??og??w Ma??opolski TAK
14 D?bek Jerzy Hucisko M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Nowosarzy??ska Grupa Biegowa NIE
15 D?bek Agnieszka Sarzyna K1- (kobiety 18-30 lat) Brak TAK
16 D?biec Przemys??aw Rzesz??w M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Brak TAK
17 Dec Karol Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Brak TAK
18 Delekta Jan ?owisko M3- (m???czy??ni 41-50 lat) dj TAK
19 Dolecki Grzegorz Le??ajsk M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Brak TAK
20 Domaradzka Ma?gorzata Rzesz??w K4-(kobiety 51-60 lat) BT WAGABUNDA TAK
21 Domaradzki Grzegorz Rzesz??w M4- (m???czy??ni 51-60 lat) BT WAGABUNDA TAK
22 Dudek Katarzyna Nowa Sarzyna K1- (kobiety 18-30 lat) Brak TAK
23 Fedorowicz Franciszek Le??ajsk M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Brak NIE
24 Fus-Zi?ba Eliza Rzesz??w K3-(kobiety 41-50 lat) Brak NIE
25 Gap Beata Nowa Sarzyna K2-(kobiety 31-40 lat) nowosarzynskagrupabiegowa TAK
26 Gawor Artur Stalowa Wola M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Brak TAK
27 Gawor Monika Stalowa Wola K3-(kobiety 41-50 lat) Brak TAK
28 Gu??da ?ukasz Jagodnik M1- (m???czy??ni 18-30 lat) brak TAK
29 Gut Jacek Hucisko M1- (m???czy??ni 18-30 lat) OSP Hucisko/ Black Jack Team TAK
30 Halasa Damian Nowa Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Brak TAK
31 Haszto Zdzis??aw Le??ajsk M5- (m???czy??ni 61+) Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
32 Ignor Edyta Rzesz??w K1- (kobiety 18-30 lat) Spartan Race Training Group Rzesz??w NIE
33 Jagie????o Grzesiek Nisko M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Planeta Nisko TAK
34 Karasinski Mateusz Krakow M3- (m???czy??ni 41-50 lat) MK Tramping Travel & Incentive NIE
35 Kawa Bart??omiej Gda??sk M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak NIE
36 Kmiecik Pawe?? Paw??osi??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Brak TAK
37 Kokoszka Katarzyna Przeworsk K2-(kobiety 31-40 lat) Przeworska Grupa Biegowa NIE
38 Kopel Rafa?? Jasionka M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) 7 TAK
39 Kosior Kamil Gwizd??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) ZST Le??ajsk NIE
40 Kostek Artur Nowa Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) SWK TAK
41 Kostruba??a Sebastian Rzesz??w M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak TAK
42 Kowalczyk Kamil Rzesz??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Brak TAK
43 Kowalski Jacek Nisko M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak NIE
44 Kracy?o Les?aw Nowa Sarzyna M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NOWOSARZY??SKA GRUPA BIEGOWA TAK
45 Krauz Marek Giedlarowa M4- (m???czy??ni 51-60 lat) Brak TAK
46 Kupras Wies??aw Giedlarowa M4- (m???czy??ni 51-60 lat) Brak TAK
47 Kusiak Bartosz ??townia M1- (m???czy??ni 18-30 lat) NowoSarzy??ska Grupa Biegowa TAK
48 Kusiak Andrzej Nowa Sarzyna M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Kino InOwcy TAK
49 Kusiak Stanis??aw Majdan ??towski M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) PCEN TAK
50 Lipi??ska Katarzyna Maleniska K1- (kobiety 18-30 lat) Active Team Brz??za Kr??lewska TAK
51 Lipi??ski Wojciech Maleniska M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Active Team Brz??za Kr??lewska TAK
52 Lis Jadwiga Styk??w K1- (kobiety 18-30 lat) KW PSP Rzesz??w TAK
53 ??urawska Jolanta Nowa Sarzyna K3-(kobiety 41-50 lat) Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
54 ?uczak Stanis??aw Nowa Sarzyna M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NOWA SARZYNA-CIECH TAK
55 ?uczak-Pok??j Barbara Sarzyna K1- (kobiety 18-30 lat) NOWOSARZY??SKA GRUPA BIEGOWA TAK
56 ?yko Izydor Stalowa Wola M3- (m???czy??ni 41-50 lat) RUNorDIE TAK
57 Machowski Damian Majdan ??towski M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Brak TAK
58 Maczuga Tomasz Rzeszow M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) TAK
59 Marchut Kazimierz Jelna M5- (m???czy??ni 61+) Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
60 Marciniak Pawe? Inowroc?aw M1- (m???czy??ni 18-30 lat) CIECH Cargo Inowroc??aw TAK
61 Markowski Mateusz O??awa M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Ciech Sarzyna TAK
62 Matuszko Mariusz Warszawa M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Brak NIE
63 Matuszko Mariusz Warszawa M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Brak NIE
64 M??ynarski Stanis??aw Zarzecze K. Niska M5- (m???czy??ni 61+) SKB Stalowa Wola TAK
65 Mul Mariusz Sieniawa M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Brak TAK
66 Musia?? Ewa Stalowa Wola K3-(kobiety 41-50 lat) Stalowowolski Klub Biegacza TAK
67 Niedba??a Zenon Sarzyna M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak TAK
68 Olechowska – Dolecka Wioletta Le??ajsk K3-(kobiety 41-50 lat) Brak TAK
69 Paczocha Dariusz Nowa Sarzyna M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Nowa Sarzyna – Ciech TAK
70 Pinderska Anna Nowa Sarzyna K2-(kobiety 31-40 lat) Brak NIE
71 Pinderski Rafa? Nowa Sarzyna M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak NIE
72 Pucia Zbigniew G??ogowiec M4- (m???czy??ni 51-60 lat) Brak TAK
73 Rak Marcin Tarnobrzeg M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Biegam bo lubi? TAK
74 Saj Przemys??aw Nowa Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) NOWY STYL GROUP RUNNING TEAM TAK
75 Sarzy??ski Stanis?aw ?a??cut M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak TAK
76 S?dej Robert Nowa Sarzyna M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Brak TAK
77 S?k Rzsyard Stalowa Wola M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Stalowowolski Klub Biegacza NIE
78 S?k Ryszard Stalowa Wola M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Stalowowolski Klub Biegacza TAK
79 Siembida Ma??gorzata Borki K2-(kobiety 31-40 lat) Stalowowolski Klub Biegacza TAK
80 Siembida Gertruda Stalowa Wola K2-(kobiety 31-40 lat) Stalowowolski Klub Biegacza TAK
81 Siuzdak Jan Le??ajsk M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Pawcius Team TAK
82 Skrzypczak Barbara Stalowa Wola K2-(kobiety 31-40 lat) Stalowowolski Klub Biegacza NIE
83 S??omiany Dominik ??townia M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak TAK
84 Sm?dowski Pawe?? Rzesz??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl NIE
85 Staro?? Lucyna Sarzyna K2-(kobiety 31-40 lat) Brak NIE
86 Staroniowska Marta Sarzyna K2-(kobiety 31-40 lat) Brak NIE
87 Stasiowski Piotr Brz??za Kr??lewska M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) NGB/STAJNIA BALONA TAK
88 Stepien Irena Maleniska K3-(kobiety 41-50 lat) Brak TAK
89 Stus Mariusz Nisko M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Planeta Nisko TAK
90 Szalewicz Pawe?? Nowa Sarzyna M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Le??ajski Klub Kyokushin Karate TAK
91 Szcz?ch Jakub Brz??za Kr??lewska M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Activeteam Brz??za Kr??lewska TAK
92 Szcz?ch Grzegorz Stalowa Wola M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak TAK
93 Szcz?ch Miros??aw Rzesz??w M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) 3 PODKARPACKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ TAK
94 Szepieniec Micha?? Rzesz??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Rzeszowskie Gazele i Gepardy TAK
95 Szepieniec Katarzyna Rzesz??w K1- (kobiety 18-30 lat) Rzeszowskie Gazele i Gepardy TAK
96 Szpunar Andrzej Rzesz??w M3- (m???czy??ni 41-50 lat) KM PSP RZESZ??W TAK
97 Szwedo Bogumi??a Nowa Sarzyna K1- (kobiety 18-30 lat) Brak NIE
98 Szwedo Marcin Nowa Sarzyna M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
99 Szyma??ski Adam Stalowa Wola M5- (m???czy??ni 61+) Stalowowolski Klub Biegacza TAK
100 Tabor Jacek Je??owe M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Matiego TAK
101 Tamborski Grzegorz Nisko M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak NIE
102 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) JGB ”Sok????” Jaros??aw/Resovia Rzesz??w NIE
103 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) 1997 NIE
104 Trojan Renata Nowa Sarzyna K3-(kobiety 41-50 lat) Brak TAK
105 Trzonek Andrzej Zapalow M4- (m???czy??ni 51-60 lat) 1964 NIE
106 Turosz Zbigniew Le??ajsk M4- (m???czy??ni 51-60 lat) Brak TAK
107 Turosz Zofia Le??ajsk K5- (kobiety 61+) Brak TAK
108 Urban Ewa Stalowa Wola K2-(kobiety 31-40 lat) Klub Stalowowolski Biegacza NIE
109 Urban Witold Le??ajsk M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Klub Biegacza PLL LOT TAK
110 Walania Kinga G??og??w Ma??opolski K2-(kobiety 31-40 lat) TKKF “Sok????” G??og??w Ma??opolski TAK
111 W??js Grzegorz Stalowa Wola M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) Brak NIE
112 Welter Konrad Le??ajsk M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) PAWCIUS TEAM NIE
113 Wikiera Damian Nowa Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Brak TAK
114 Wilczy??ski Mateusz Je??owe M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Klub Matiego Je??owe NIE
115 Wioletta Olechowska- Dolecka Wioletta Le??ajsk K3-(kobiety 41-50 lat) Brak NIE
116 Wojtak Ewelina Krzesz??w K2-(kobiety 31-40 lat) Brak TAK
117 Wysocki Zbigniew Inowroc?aw M3- (m???czy??ni 41-50 lat) Ciech Cargo TAK
118 Zawadzki ?ukasz Nowa Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
119 Zieli??ski Mateusz Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Brak NIE
120 Zieli??ski Piotr Nowa Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) Nowosarzy??ska grupa biegowa NIE
121 Zieli??ski Franciszek G??og??w Ma??opolski M5- (m???czy??ni 61+) TKKF Sok???? G??og??w Ma??opolski TAK
122 Zybura R????a Nowa Sarzyna K3-(kobiety 41-50 lat) Nowosarzynska Grupa Biegowa TAK