Zawody

Nazwa zawodów:

2 Bieg Szklarski

Miejsce i termin: Sandomierz, 2019-09-15
Organizator: NSG GROUP właściciel marki PILKINGTON
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Opis zawodów: Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 7:30 do 9:20 na mecie – Miejski Ośrodek Kultury os. Huta Sandomierz
Wyjazd zawodników na start autokarami godzina 9:30
Start Biegu – godzina 11:00 Zakład w Chmielowie
Bieg Indywidualny = 25km
Bieg Sztafetowy (dwie osoby) ze zmianą w środku trasy = 13km + 12km
Nordic Walking = 12km (Nowość!)
Zawody dla dzieci i młodzieży = biegi od 200 do 1000m (Nowość!)
Trasa:
Zakład w Chmielowie / Jezioro Tarnobrzeskie / Tarnobrzeg / Dzików / Zakrzów / Sielec / Wielowieś / Koćmierzów / Zakład w Sandomierzu
Opis trasy – płaska / nawierzchnia asfaltowa / oznakowana
Elektroniczny pomiar czasu: Start / Strefa zmiany Sztafet = 13km / Meta. Pomiar za pomocą chipów mocowanych do butów

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 15 września 2019 roku ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność
Wszyscy zawodnicy biorący udział w Biegu Szklarskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa
Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie: www.timekeeper.pl
Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 02.09.2019r.
Zgłoszenia przyjmowane będą również w Biurze Zawodów w dniu startu od 7:30 do 9:20

Zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości:
a.płacona do dnia 02.09.2019 – 40zł
b.wpłacona po 02.09.2019 i w dniu zawodów – 50zł

Tym razem kwotę z opłat startowych chcemy przeznaczyć na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w powiecie tarnobrzeskim i sandomierskim.

Z opłaty startowej zwolnione są wyłącznie osoby startujące w kategoriach dla niepełnosprawnych (po okazaniu stosownego dokumentu)

Strona WWW: https://www.facebook.com/events/486706621735359/
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się