Zawody

Nazwa zawodów:

III Bieg Po Ziemi Paw??owskiej

Miejsce i termin: Ka??k??w, 2019-09-08
Organizator: Gminny O??rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Paw??owie,
Paw????w 45, 27-225 Paw????w

tel:41 272 18 78, kom. 608078511
e-mail: kultura@pawlow.pl

Opis zawodów: W ramach III Biegu po Ziemi Paw??owskiej przeprowadzone zostan? nast?puj?ce biegi:

??? Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m
??? Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m
??? Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m
??? Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m
??? Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m
??? Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m
??? Klasy 7-8, dziewczyny, dystans: 1500 m
??? Klasy 7-8, ch??opcy, dystans: 1500 m
??? Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m
??? Szko??y ??rednie, dziewczyny, dystans: 1800 m
??? Bieg G????wny, kobiety, dystans: 5000 m
??? Bieg G????wny, m???czy??ni, dystans: 5000 m
??? Bieg G????wny, kobiety, dystans: 10000 m
??? Bieg G????wny, m???czy??ni, dystans:10000 m

Wi?cej w regulaminie.

START BEZP?ATNY

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Po??oga Gabriela Rzepin Pierwszy Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Brak NIE
2 Ambro??y Karinana Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w NIE
3 Arak Zbigniew Skarzysko-Kamienna Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
4 ?wik Janusz Mielec Bieg g????wny 5000 metr??w WIWTR WE W?OSACH NIE
5 Bachmatiuk Marcin Warsz??wek Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
6 Baranska Amelia Rudnik Klasy 5-6, dystans 800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
7 Barszcz Agata Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
8 Bernaciak Marcin Radom Bieg g????wny 10000 metr??w Biegiem Radom NIE
9 Bernacki Kamil Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w OstroBiec NIE
10 Bernat Damian Bli??yn Bieg g????wny 5000 metr??w CZARNECKI RUN TEAM NIE
11 Bidzi??ski Kacper God??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
12 Bielecki Rafa?? Krak??w Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
13 Bonio Monika Rudnik Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
14 Borkowska Magda Rudnik Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
15 Brelski Mariusz ?opuszno Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
16 Chmielewski Filip Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w OstroBiec NIE
17 Chmielewski Tomasz Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w OstroBiec NIE
18 Cie??lik Damian Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
19 Ciemiega Jakub Rudnik Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
20 Ciemiega Artur Rudnik Bieg g????wny 10000 metr??w LKB.RUDNIK NIE
21 Ciepielewski Filip Jadowniki Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Jadowniki NIE
22 Ciepielewski Filip Jadowniki Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Jadowniki NIE
23 Ciepielewski Jan Ka??k??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
24 Ciepluch Beata Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Juventa – Kobex NIE
25 Czarnota Ma??gorzata G?sawy Rz?dowe Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
26 Czarnota Grzegorz Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
27 Dawgiert Daniel Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
28 D??ugosz Zosia Brzezie Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
29 Dria??ski Marcin Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Zabiegane Starachowice NIE
30 Dudek Sylwester Rudnik Bieg g????wny 5000 metr??w LKB.RUDNIK NIE
31 Dudek Kladia Rudnik Klasy 3-4, dystans 500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
32 Dylewski Rados??aw Ambro????w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
33 Dziu??ka Gabriela Ka??k??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Podstawowa God??w NIE
34 Dziu??ka Bartosz Ka??k??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Podstawowa w Godowie NIE
35 Dziu??ka Bartosz Ka??k??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Podstawowa God??w NIE
36 Dziu??ka Maksymilian God??w Klasy 3-4, dystans 500 metr??w LKB RUDNIK NIE
37 Gagat Mateusz Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
38 Ga??ek Kacper Paw????w Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w Brak NIE
39 Ga??ka Kacper Ka??k??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
40 Ga??ka Lenka Ka??k??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
41 Gawlak ?ukasz Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 5000 metr??w Ostrobiec NIE
42 Gawlik Barbara Warszawa Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
43 Gawlik Barbara Warszawa Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
44 G??rczy??ska Stella Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
45 G?bura Artur Brz??stowa Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
46 G??rczy??ski Robert Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
47 Glowka Oliwia Rudnik Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
48 G??owacki Mateusz Ambro????w Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w Zesp???? Szk???? Zawodowych nr.2 w Starachowicach NIE
49 Gocel Daniel Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w Activezone NIE
50 Grudniewska Anna Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Niezrzeszony NIE
51 Gruszka Ewa Go??dzielin Bieg g????wny 5000 metr??w Go??dzielin Biega NIE
52 Gruszka Franek Go??dzielin Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Go??dzielin Biega NIE
53 Gruszka Marcin Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w Go??dzielin Biega NIE
54 Gwardy?? Jakub Wawrze??czyce Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
55 Gw????d?? Ireneusz Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Zabiegane Starachowice NIE
56 Hamera Sylwia Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 5000 metr??w BBL OSTROWIEC ??w. NIE
57 Heda Pawe?? Nietulisko Du??e Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
58 Iwo??a Zuzanna God??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Kun??w NIE
59 Jagie????o B??a??ej Paw????w Bieg g????wny 5000 metr??w Mechanik i Przyjaciele NIE
60 Jarosz Jakub Krajk??w Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Brak NIE
61 Jarosz Julia Krajk??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
62 Jastal Piotr Rudnik Bieg g????wny 10000 metr??w LKB.RUDNIK NIE
63 J????wik Grzegorz Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
64 Jedli??ska Agnieszka Kielce Bieg g????wny 5000 metr??w Stowarzyszenie Skrzydlaci Dzieciom NIE
65 Jednacz Kamil Jasiennik Stary Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
66 Jedrzejewska Zuzia Rudnik Klasy 3-4, dystans 500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
67 Jeziorska Nela God??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
68 Jeziorska Maja God??w Klasy 5-6, dystans 800 metr??w God??w NIE
69 Jusko Rafa?? Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w OstroBiec NIE
70 Kacuga Kinga Ba?t??w Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
71 Kaczor Olaf God??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
72 Kajdan Emil Skaryszew Bieg g????wny 10000 metr??w Zabiegany Skaryszew NIE
73 Kajdan Emilia Skaryszew Bieg g????wny 10000 metr??w Zabiegany Skaryszew NIE
74 Kania Przemys??aw Styk??w Bieg g????wny 5000 metr??w DB-TRANS STARACHOWICE NIE
75 Karasi??ski Micha?? Janowice Bieg g????wny 10000 metr??w LKB RUDNIK NIE
76 Karda?? Monika Paw????w Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w Juventa-Kobex Starachowice NIE
77 Karwacki Mateusz Krynki / Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w Mechanik i Przyjaciele NIE
78 Kepa Jakub Rudnik Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
79 Kiepas Zofia Rudnik Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
80 Kopcia?? Piotr D?browa Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
81 Kopcia?? Ja?? D?browa Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
82 Kope? Krystian D?browa Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
83 Kota??ska Klaudia Skar??ysko-Kamienna Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
84 Kowalczyk Ma??gorzata St?pork??w Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
85 Kowalczyk Szymon St?pork??w Klasy 3-4, dystans 500 metr??w SP Stadnicka Wola NIE
86 Kowalczyk Adam St?pork??w Klasy 5-6, dystans 800 metr??w SP Stadnicka Wola NIE
87 Kowalczyk Krzysztof St?pork??w Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
88 Kowalczyk Robert Radom Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
89 Kowalik Mateusz Rudnik Bieg g????wny 5000 metr??w LKB.RUDNIK NIE
90 Kowalik Wiktoria Rudnik Klasy 5-6, dystans 800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
91 Kowalskak Kladia Rudnik Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
92 Krawczy??ski Janusz Gromadzice Bieg g????wny 10000 metr??w Ostrobiec NIE
93 Krzewska Maja Rudnik Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
94 Kucharski S??awomir Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 5000 metr??w NIE
95 Kusiak Piotr Rzepin Drugi Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
96 Kusiak Jakub Rzepin Drugi Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
97 Kustra Dariusz Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w CTF Kielce NIE
98 Kutera Damian Dabrowa Bieg g????wny 10000 metr??w Czarnecki Run Team NIE
99 Kutera Kalina Rudnik Klasy 5-6, dystans 800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
100 Kutera Ameliaa Rudnik Klasy 5-6, dystans 800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
101 Kuzka Nikodem Bodzentyn Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT NIE
102 Kuzka Konrad Bodzentyn Klasy 5-6, dystans 800 metr??w Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT NIE
103 Kwiatek Micha?? Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Zabiegane Starachowice NIE
104 Kwiecien Wiktoria Rudnik Klasy 5-6, dystans 800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
105 Lepiarz Sylwester Wron??w Bieg g????wny 5000 metr??w LKB RUDNIK NIE
106 Lewocha Rafa?? Jastrz?b Bieg g????wny 10000 metr??w Wo??niak RUNNING TEAM NIE
107 Lipa Juliusz Rudnik Klasy 5-6, dystans 800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
108 Lorek Anna Wawrze??czyce Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Szerzawy NIE
109 ??obecka Aleksandra ??wi?tomarz Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Brak NIE
110 ??eber Anna Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
111 ???obecki Piotr ??wi?tomarz Bieg g????wny 5000 metr??w DANIEL WOSIK TERVEL TEAM NIE
112 ??miech Marcin Cz?stk??w Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
113 ?ukasiewicz Dominika Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
114 ??wiercz Dawid Janik Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
115 ??wiercz Zygmunt Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w niezrzeszony NIE
116 Maciejewska Karolina Krajno/zag??rze Bieg g????wny 10000 metr??w NIE
117 Makowska Anna Staw Kunowski Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
118 Maruszak Filip Sandomierz Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Szko??a Podstawowa nr 2 NIE
119 Marzec Kamila Piekosz??w Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
120 Mastalerek Adam Starachowice Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
121 Matysek Agnieszka Paw????w Bieg g????wny 10000 metr??w LKB Rudnik NIE
122 Mazur Marcel Ka??kow Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Szko??a w Godowie NIE
123 Mazur Maciej Ka??k??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Szko??a w Godowie NIE
124 Minner Adrian G??rno Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Szko??a Podstawowa w G??rnie NIE
125 Minner Roman G??rno Bieg g????wny 10000 metr??w BBL Kielce NIE
126 Minner Julianna G??rno Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Szko??a Podstawowa w G??rnie NIE
127 Minner Maria G??rno Bieg g????wny 5000 metr??w BBL Kielce NIE
128 Minner Magdalena G??rno Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
129 M??udzi??ski Piotr Mirzec Bieg g????wny 5000 metr??w Zabiegane Starachowice NIE
130 M?ynarczyk Aleksander Kielce Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
131 M??ynarczyk Maksymilian Kielce Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
132 M?ynarczyk Jacek Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
133 Molga Kladia Rudnik Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
134 Mr??z Kamil Ciepiel??w Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
135 Nowak Alexander God??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
136 Nowak Dariusz Skar??ysko-Kamienna Bieg g????wny 10000 metr??w BUDRYS TEAM MONOPOL NIE
137 Nowak Arkadiusz Krak??w Bieg g????wny 5000 metr??w Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT NIE
138 Ok??lska Katarzyna Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
139 Orczyk Rafa?? Ka??k??w Bieg g????wny 5000 metr??w Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
140 Orczyk Jaros??aw ?ag??w Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
141 Orczyk Oliwier Ka??k??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
142 Pawe??czak Karol Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w ACTIVEZONE TEAM NIE
143 Pawlos Mikolaj Rudnik Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
144 Paw??owska-Cudzi??o Aleksandra Nisko Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
145 Paw??owski Jacek Nisko Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
146 Paw??owski Krzysztof Nisko Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
147 Pi??ro Karol Ambro????w Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w Brak NIE
148 Piwnik Paulina God??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w PSP God??w NIE
149 Piwnik Gabriela God??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
150 Piwnik Aleksandra God??w Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w PSP God??w NIE
151 Poche? Jan Paw????w Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
152 Poche? Wiktoria Ka??k??w Klasy 5-6, dystans 800 metr??w Brak NIE
153 Poche? Joanna Paw????w Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
154 Poche? Maja Ka??k??w Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Brak NIE
155 Poche? Maja Ka?k??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w GOD??W NIE
156 Poche? Zuzanna Paw??ow Klasy 5-6, dystans 800 metr??w Rudnik NIE
157 Poche? Julia Paw????w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
158 Poche? Jan Wawrz???czyce Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
159 Pochec Zuzia Rudnik Klasy 5-6, dystans 800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
160 Po??oga Filip Starachowice Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Juventa-Kobex NIE
161 Po??oga Roksana Rzepin Pierwszy Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
162 Potrzeszcz Mateusz Rudnik Klasy 3-4, dystans 500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
163 Potrzeszcz Michal Rudnik Klasy 3-4, dystans 500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
164 Potrzeszcz Bartosz Rudnik Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
165 Potrzeszcz Andrzej Rudnik Bieg g????wny 10000 metr??w LKB.RUDNIK NIE
166 Potrzeszcz Dariusz Rudnik Bieg g????wny 5000 metr??w LKB.RUDNIK NIE
167 Potrzeszcz Alan Rudnik Klasy 3-4, dystans 500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
168 Potrzeszcz Amelia Rudnik Klasy 3-4, dystans 500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
169 Powr??zek Dominik Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
170 Pozoga Bartosz Krajkow Klasy 5-6, dystans 800 metr??w Chybice NIE
171 Pozoga Patryk Krajkow Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w Chybice NIE
172 Przeworska Barbara ??czna Bieg g????wny 10000 metr??w Czarnecki Run Team NIE
173 Przygoda Rafa?? Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Ubezpieczenia Starachowice Pi??sudskiego 12 NIE
174 Pszonak Micha?? Ostrowiec Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
175 Pytel Szymon Nowy Bost??w Bieg g????wny 5000 metr??w NIE
176 Pytel Artur Nowy Bost??w Bieg g????wny 5000 metr??w NIE
177 Racka Ola Godow Klasy 5-6, dystans 800 metr??w Brak NIE
178 Racki Cezary God??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
179 Rak Patryk I????a Bieg g????wny 10000 metr??w Mechanik i Przyjaciele NIE
180 Religa Aleksander Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
181 Sadrak Sylwester Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Zabiegane Starachowice NIE
182 Serafin Dariusz Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Zabiegane Starachowice NIE
183 Serafin Magdalena Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
184 Sidlo Marian Skarzysko-Kamienna Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
185 Siembida Ma??gorzata Ulan??w Bieg g????wny 10000 metr??w Stalowowolski Klub Biegacza NIE
186 Sikora Zbigniew Brody Bieg g????wny 10000 metr??w LKB Rudnik NIE
187 Sikora Dariusz Dziur??w Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w LKB Rudnik NIE
188 Sitarska Wiktoria Bodzentyn Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Brak NIE
189 Sitarska Agnieszka Bodzentyn Bieg g????wny 5000 metr??w MECHANIK I PRZYJACIELE NIE
190 Sitarski Antoni ??ciegnia Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
191 Slifierz Krystian Rudnik Szko??y ??rednie, dystans 1800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
192 S??odkiewicz Jaros??aw Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w Biegam Bo Lubi? NIE
193 S??omi??ska Lena M??ynek Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Brak NIE
194 S??omi??ski Jakub M??ynek Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Brak NIE
195 Smalec Wiktoria Starachowice Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Juventa Kobex Starachowice NIE
196 Sochacki S??awomir Podg??rze Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
197 Sojka Anna Zarzecze /nisko Bieg g????wny 5000 metr??w stalowowolski klub biegacza NIE
198 Sojka Magdalena Zarzecze /nisko Klasy 3-4, dystans 500 metr??w KKS VICTORIA STALOWA WOLA NIE
199 Sprawka Anna Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
200 Stachowicz Emil Rudnik Klasy 5-6, dystans 800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
201 Sta??czak Lidia Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Zabiegane Starachowice NIE
202 St?pie?? Jakub Bia??obrzegi Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
203 St?pniewski Norbert Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w LKB Rdnik NIE
204 Stepniewski Dominik Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
205 Stepniewski Alan Rudnik Klasy 5-6, dystans 800 metr??w LKB.RUDNIK NIE
206 Strza??kowski Marcin Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w WKURW_TEAM NIE
207 Stycze?? Grzegorz Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
208 Stycze?? Jaros??aw Ciepiel??w Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
209 Stycze?? Karol Ciepiel??w Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
210 Su??ecka Liliana Starachowice Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
211 Su??ecki Mi??osz Starachowice Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
212 Su??ecki Kamil Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
213 Szlezak Iwona Wachock Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
214 Szostak Adam Ostrowiec ??wi?tokrzyski Klasy 5-6, dystans 800 metr??w PSP 5 NIE
215 Szostak Sylwester Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
216 Szwed Krzysztof Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
217 Szyma??ska Magdalena Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w ZABIEGANE STARACHOWICE NIE
218 Szyma??ska Agata Starachowice Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w ZABIEGANE STARACHOWICE NIE
219 Szyma??ski Miko?aj Starachowice Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w ZABIEGANE STARACHOWICE NIE
220 Szyma??ski Tomasz Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w ZABIEGANE STARACHOWICE NIE
221 Szymczyk Beata Sienno Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
222 Szymczyk Kacper Sienno Klasy 5-6, dystans 800 metr??w Szko??a Podstawowa w D??ugowoli im. Kornela Makuszy??skiego NIE
223 Telka Pawe?? Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w MECHANIK I PRZYJACIELE NIE
224 Tomaszewska Magdalena Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
225 Turek Maja Ostrowiec ??wi?tokrzyski Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w PSP 5 NIE
226 Turek Filip Ostrowiec ??wi?tokrzyski Klasy 5-6, dystans 800 metr??w PSP 5 NIE
227 Tusie?? Ryszard Bodzentyn Bieg g????wny 5000 metr??w ULKS “Jod??a” Bodzentyn NIE
228 Tusie??-Kuzka Magdalena Bodzentyn Bieg g????wny 10000 metr??w Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT NIE
229 Wac?awik Franciszek Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Juventa Kobex Starachowice NIE
230 Wac??awik ?ukasz Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Zabiegani w Chu….:):):) NIE
231 W??jcik Izabela Kielce Bieg g????wny 10000 metr??w Biegam ??eby Bartek m??g?? biega?, Skrzydlaci dzieciom NIE
232 W?troba Marcin Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
233 Wedral Lena Grodzisk Mazowiecki Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
234 Wiecha Jan Rudnik Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w LKB.RUDNIK NIE
235 Wieczorek Wioleta W?chock Bieg g????wny 10000 metr??w Zabiegane Starachowice NIE
236 Winerowicz Jakub Skar??ysko-Kamienna Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
237 Wojtan Marcin Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
238 Wojtan Amelia Starachowice Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Juventa-Kobex NIE
239 Wojtyniak Zofia D?browa Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w Brak NIE
240 Wo?? Ewa Kielce Bieg g????wny 5000 metr??w Pysiek NIE
241 Wzorek Micha?? Starachowice Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
242 Wzorek Kamila Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
243 Zab??ocka Natalia Warszawa Klasy 3-4, dystans 500 metr??w Brak NIE
244 Zab??odzka Natalia Warszawa Klasy 3-4, dystans 500 metr??w SP D?browa Le??na NIE
245 Zaj?c Aneta Starachowice Bieg g????wny 5000 metr??w Brak NIE
246 Zaj?c Barbara Zarzecze /nisko Bieg g????wny 5000 metr??w stalowowolski klub biegacza NIE
247 Zapala Przemys??aw Stary God??w Klasy 5-6, dystans 800 metr??w Brak NIE
248 Zapala Przemys??aw Stary God??w Klasy 5-6, dystans 800 metr??w Brak NIE
249 Zapa??a Pawe?? Stary God??w Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w Brak NIE
250 Zarychta Natalia God??w Klasy 0-2 , dystans 300 metr??w LKB Rudnik NIE
251 Zarychta Katarzyna God??w Klasy 7-8, dystans 1500 metr??w LKB Rudnik NIE
252 Zarychta Rafa?? God??w Bieg g????wny 5000 metr??w Lkb Rudnik NIE
253 Zarychta Rafa?? God??w Bieg g????wny 5000 metr??w Lkb Rudnik NIE
254 Zi????kowski Sebastian Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg g????wny 10000 metr??w Brak NIE
255 Zugaj Micha?? Szyd??owiec Bieg g????wny 10000 metr??w KP PSP Szyd??owiec NIE